22 lipca 2024 r.
Darmowe, fajne gry komputerowe do ściągnięcia, do pobrania oraz gry online. Dla dla dzieci i młodzieży. Dla dziewczyn. Regulacje.

Regulacje

Legalność
W Serwisie umieszczone zostało wyłącznie oprogramowanie typu freeware, shareware, w wersji demonstracyjnej bądź na innej licencji, która uprawnia do rozpowszechniania danego programu.


Prawa autorskie
Według naszej wiedzy wszystkie programy udostępnione w Serwisie zostały zamieszczone zgodnie z wolą ich autorów lub innych podmiotów dysponujących prawami autorskimi do nich oraz rozpowszechniane są na licencjach, które dopuszczają ich rozprowadzanie.

Jeżeli jesteś jednak przekonany, że którykolwiek z programów został zamieszczony bezprawnie, poinformuj nas o tym korzystając z formularza kontaktowego. Program zostanie usunięty z Serwisu tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie z Serwisu, uwzględniając ale nie ograniczając się do aplikacji typu shareware, freeware, wersji demonstracyjnych produktów komercyjnych oraz plików pobieranych z linków odsyłających do innych serwerów, użytkownik zobowiązuje się do nie usuwania lub nie przerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego oprogramowania.

Użytkownik zobowiązuje się do zweryfikowania oraz przestrzegania postanowień zawartych w umowie licencyjnej pobranego oprogramowania.

Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe oraz nazwy produktów należą do ich właścicieli. Ich użycie na łamach Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny.


Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje, produkty (w tym oprogramowanie) lub usługi dostarczone za pośrednictwem Strony oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji.

Serwis nie gwarantuje, że jakiekolwiek oprogramowanie pobrane ze Strony lub jakikolwiek odnośnik będzie działało bezbłędnie oraz będzie wolne od wirusów.
Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania oprogramowania pobranego ze Strony.


Polityka prywatności
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych ani też innych danych użytkowników i partnerów handlowych.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z tej Strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z tą witryną. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary tej Strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Zmiany regulacji obowiązujących w Serwisie
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie.
Udostępniane do ściągnięcia, na kompa, do pobrania są tylko programy (głównie fajne gry) wolne do rozpowszechniania: freeware, demo, shareware, których licencje zezwalają na rozpowszechnianie.
U nas znajdziesz stare i nowe super gry w różnych kategoriach tematycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się gry do pobrania dla dzieci, dla dziewczyn, dla chłopców.
Zapraszamy do pobierania (download).